טלפון

02-6368885

מייל

ytlevchadash@gmail.com

כתובת

רחוב הראה שילה 448300

פקס

153-542266808