פתיחת שנה"ל תשע"ח
לימוד תורה לשמה 1
בציר ענבים באש קודש - תשע"ח
סליחות עם הרב שמואל אליהו שליט"א
מסע ים אל ים תשע"ט
פתיחת שנה"ל תשע"ט
לימוד תורה לשמה 2
שיחה של מנהל הישיבה
מפגשים כיתתיים בסגר
טיול בחשון
טיול שמינית

בואו לבקר אותנו..

טלפון - 02-6368885

ytlevchadash@gmail.com

פקס - 153-542266808

רחוב הראה שילה 448300